Τετάρτη, 17 Απριλίου,2024

ΑρχικήΕπιστήμη και τεχνολογίαΚοινωνία της Πληροφορίας: Ολοκλήρωση e-έργων 15,4 εκατ. ευρώ στον δημόσιο τομέα

Κοινωνία της Πληροφορίας: Ολοκλήρωση e-έργων 15,4 εκατ. ευρώ στον δημόσιο τομέαΤην ολοκλήρωση πέντε έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», συνολικού προϋπολογισμού 15,4 εκατ.  ευρώ (με ΦΠΑ) ανακοίνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Ορισμένα εξ αυτών, όπως είναι το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των διαδικασιών των Προξενικών Υπηρεσιών», έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου προς τους πολίτες. Υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία των Vodafone – Q&R (προϋπολογισμός 4,7 εκατ.) και αφορά σε υπηρεσίες που παρέχουν τα 125 ελληνικά Προξενεία, σε 85 χώρες ανά τον κόσμο. Περιλαμβάνει Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης των Αιτημάτων των πολιτών καθώς και έναν Εικονικό Βοηθό, που έχει ήδη ενσωματωθεί στις ιστοσελίδες όλων των ελληνικών Προξενικών Αρχών και απαντά γραπτά σε ερωτήσεις πολιτών, στα ελληνικά και αγγλικά και 17 ακόμη γλώσσες, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Με τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου», έργο προϋπολογισμού 1,02 εκατ. ευρώ που υλοποίησε η κοινοπραξία DataVerse – Business Cosmos γίνεται ανασχεδιασμός, απλούστευση και μοντελοποίηση της διαδικασίας υποδοχής, επεξεργασίας και δημοσίευσης των ΦΕΚ, με ανάπτυξη ενός νέου σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήματος. Πρόκειται για ένα νέο περιβάλλον εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών και οργανισμών, με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά, ασφάλεια και φιλικότητα στον χρήστη, καθώς και μία εξελιγμένη, ταχύτερη λειτουργικότητα αναζήτησης ΦΕΚ από το ευρύ κοινό, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Πλήρως διαθέσιμο στους πολίτες θα είναι στις αρχές του 2024.

Το έργο «Μετοχικό Ταμείο Στρατού», προϋπολογισμού 3,12 εκατ. υλοποίησαν οι Unisystem, Profile. Ο εν λόγω φορέας με την ανάπτυξη των Ψηφιακών Υπηρεσιών, την ψηφιοποίηση του έγχαρτου Αρχείου και τις ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας διαθέτει πλέον δικό του ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακή πύλη σε συνεργασία με τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥΜΤΣ).

Η «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης» με δημιουργούς την κοινοπραξία Indigital – Intraway (προϋπολογισμός 1,7 εκατ.) θα αποτελέσει αφενός τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και θα διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό, και αφετέρου την πλατφόρμα μέσω της οποίας τυποποιείται το σύνολο της νομοπαραγωγικής και ρυθμιστικής ροής, διευκολύνεται η κωδικοποίηση και υποστηρίζεται η λειτουργία των δομών καλής νομοθέτησης, που περιγράφεται στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας 2018-2020». Είναι σήμερα διαθέσιμο στις υπηρεσίες και σε λίγο χρονικό διάστημα και για τους πολίτες.

Το πέμπτο έργο, «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης», που υλοποίησε η κοινοπραξία Indigital – Intraway, προϋπολογισμού 4,9 εκατ., θα καλύψει τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και κατ’ επέκταση θα αποτελέσει ένα  σύγχρονο εργαλείο για την διασφάλιση της έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών καθώς και όλων των κυβερνητικών δομών. Παράλληλα θα δημιουργήσει μία πολύ σημαντική ιστορική βάση δεδομένων και ανοιχτών πληροφοριών για την διαφύλαξη και αξιοποίηση των αρχείων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης.

Όλα τα προαναφερόμενα έργα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ Σταύρος Ασθενίδης δήλωσε ικανοποιημένος από την ολοκλήρωση τους και τόνισε: «Σκοπός μας είναι να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο το βήμα, να ανεβάσουμε την χώρα ακόμα ψηλότερα ψηφιακά, αποτολμώντας ακόμα πιο μεγάλα άλματα προς το μέλλον».

Most Popular

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ