Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου,2021ΑρχικήΤοπικά νέαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αρ. ΣΟΧ 3 /2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΟΧ 3 /2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων – Δήμος Αμαρουσίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΟΧ 3 /2021

 

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ3/2021 Ανακοίνωση θα προβεί  στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα πέντε (85) ατόμων, πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Η σύναψη των συμβάσεων θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφή τους και μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  από  06-08-2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και  12-08-2021

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την (ΣΟΧ3) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην  διεύθυνση: protokollo@maroussi.gr.

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας μοριοδότησης και ανάρτησης των πινάκων, συστήνουμε οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την (ΣΟΧ3) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», να υποβάλουν και τα δικαιολογητικά που αφορούν τον ΠΙΝΑΚΑ Δ.

Η ανωτέρω (ΣΟΧ3) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3 2021

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

 


- Advertisment -

Most Popular

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisment -