Συνάντηση με το Σωματείο των Εργαζομένων πραγματοποίησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Κώστας Ρωτας και συνεργάτες του.

Γενικά, τόνισε ότι «η καρδιά του Δήμου είναι το ανθρώπινο δυναμικό του, οπότε και θα πρέπει να του δοθούν οι ανάλογες δυνατότητες ώστε να μπορεί να αποδίδει περισσότερο και σε συνθήκες που του το επιτρέπουν αυτό.» Στη συνάντηση ο κ. Ρώτας αναφέρθηκε στα εξής θεματα:

-Στις κτιριακες εγκαταστάσεις όπου φιλοξενούνται οι υπηρεσίες των εξωτερικών συνεργείων, (ήτοι, καθαριότητα, πράσινο, ηλεκτροφωτισμός κλπ), οι οποίες θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και οι οποίες θα πρέπει να επεκταθούν, καθώς οι υπηρεσίες πρασίνου στεγάζονται σε χώρο με ανθυγιεινες συνθήκες.

Επίσης, οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόβλεψης σε θέματα πυρασφάλειας, οδούς διαφυγής, σήμανση εκτάκτου ανάγκης, βιβλίο καταγραφής ατυχημάτων.

-Ακόμα, το δυναμικό θα πρέπει να εκπαιδεύεται θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και να του έχουν χορηγηθεί όλα τα μέσα ατομικής προστασίας. Να υπάρχει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία όλων των εργαζομένων για κάθε θέση εργασίας.

– Στις προτεραιότητες του είναι, η δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων που να καλύπτουν τις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των εργαζομένων. ΠΧ αναφέρθηκε στην ανάγκη που υπάρχει στις υπηρεσίες καθαριότητας να έχει δημιουργηθεί χώρος για το δυναμικό με προσωπικά ερμάρια με ανάλογους χώρους υγιεινής.
-Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων προκειμένου να μην υπάρχουν ατυχήματα, αναφερόμενος και σε μια πρόσφατη ενημέρωση που έγινε στο τελευταίο ΔΣ από τον Πρόεδρο των εργαζομένων κ.Καλλιμάνη
-Επίσης, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συντήρηση των οχημάτων και τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου κίνησης το οποίο δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
-Σημείωσε  ότι υπάρχουν εκκρεμότητες με οχήματα με λευκές πινακίδες, τα οποία θα έπρεπε να έχουν μετατραπεί σε κρατικά οχήματα, ώστε να περιλαμβάνονται στον προυπολογισμό συντήρησης.
-Να υπάρχει το μητρώο του προσωπικού με τα στοιχεία που είναι χρεωμένα τα εκάστοτε οχήματα με τις αντίστοιχες άδειες και διπλώματα, το ιστορικό των δρομολογίων, το ιστορικό των συμβάντων και να υπάρχει κι ένας ηλεκτρονικός φάκελος.
– Στις προυποθέσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί το σύγχρονο γραφείο κίνησης.
-Τέλος, απαιτείται και η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *