Δημοσκοπήσεις στο Μαρούσι για εντυπώσεις και μόνο …

Ακούγεται τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις για την θέση του Δημάρχου στο Μαρούσι και δείχνουν ποίος είναι πρώτος, ποίος δεύτερος και με τι διαφορές κτλ. Η ουσία είναι όμως πως μπορούν να θεωρηθούν έστω αξιόπιστες οι δημοσκοπήσεις αυτές όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί η δηλώσεις συνδυασμών και όσοι έχουν δηλώσει δεν έχουν ανακοινώσει την σύνθεση των συνδυασμών.

Προφανώς στα πλαίσια της ρεκλάμας που ζούσαμε τόσα χρόνια θέλουν να μας αφήσουν να ζούμε χωρίς να μπορέσουμε να έχουμε εικόνα της πραγματικότητας και ίσως αυτό να είναι και το λάθος τους που θα τους αφήσει στον κόσμο το δικό τους… χωρίς εμάς τους υπόλοιπους όμως αυτή τη φορά

Εκτός αν θέλουν να προλάβουν να χαρούν γιατί έχουν γνώση ότι με την ολοκλήρωση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων οι ανατροπές θα είναι λογική συνέχεια της όλης κατάστασης στην πόλη μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *